Latviski / English

Rūmenes kūts pārbūves II kārta paredz 13 viesu apartamentu un palīgtelpu izbūvi. Vairāk…

Galerija / Novietne

Rūmenes kūtspārbūve par viesu apartamentiem un sabiedrisku pasākumu zālēm

Rūmenes muižas ansamblis, Rūmene, Kandavas novads

Pasūtītājs: SIA HOTEL BERGS

Arhitekti: Zaiga Gaile, Klinta Pickaine

2019-2020