Latviski / English

Koka dzīvojamo ēku ansamblis atrodas vēsturiski ļoti vērtīgā teritorijā, Ķīpsalā, UNESCO pasaules mantojuma aizsargātajā buferzonā. Tā ir valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 8327 „Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” zona. Projekta mērķis ir saglabāt esošās koka strādnieku dzīvojamās mājas kā interesantu vietas zīmi un zināma būvniecības perioda liecību. Vairāk…

Galerija / Novietne
Divu dzīvojamo ēku rekonstrukcijas projekts

Rīga, Ķīpsala, Ogļu ielā 4

Arhitekti: Zaiga Gaile, Ingmārs Atavs,

Ineta Solzemniece-Saleniece

 

 

 

 

 

Pasūtītājs: SIA „Ziemeļzunds”, SIA „PMT INVEST”

Projekts: 2006 - 2010

Kopējais dzīvokļu skaits abās ēkas -21

Kopējā dzīvojamā platība -1600 m2