Latviski / English

Par Okupācijas muzeja ēkas un Latviešu strēlnieku laukuma ansambļa nākotni

 

 

 2015. gada 27. maijā

 

Cienījamā Ministru prezidentes kundze,

 

šī gada 4. martā kultūras ministrei adresētā atklātā vēstule par Okupācijas muzeja ēkas aizsardzību un saglabāšanu ir izraisījusi plašu rezonansi medijos, tomēr publisko diskusiju atspoguļojums tajos neveicina izpratni par vēstules saturu un tās autoru mērķiem. Mēs, pret ēkas pārbūvi iebildušie profesionāļi, vēlamies izmantot šo iespēju, un paskaidrot, ka protesta būtība nekādā gadījumā nav vēršanās pret Latvijas Okupācijas muzeju, tā darbiniekiem un valstiski nozīmīgās ekspozīcijas atrašanos šajā namā. Mēs esam vienisprātis ar muzeja darbiniekiem, ka esošā ēka ir rekonstruējama tā, lai atbilstu savai misijai.

Vairāk…

Galerija