Latviski / English

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2015. gada 16. decembrī saskaņojusi Jaunā Rīgas teātra būvprojektu. Būvprojekts šobrīd tiek gatavots iesniegšanai Rīgas pilsētas būvvaldē. Vairāk…

Galerija