Latviski / English

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTS

 

Ļoti cienījamā Gailes kundze!

Sirsnīgi sveicu Jūs jubilejā!

Jūsu ilggadējais un nozīmīgais ieguldījums Latvijas arhitektūrā, ar iedziļināšanos un pietāti atjaunojot un pārveidojot vēsturiskas celtnes un piešķirot tām jaunu, mūsdienu cilvēkam piemērotu funkcionalitāti, rada apbrīnu un patiesu cieņu. Esmu pārliecināts, ka mums arvien lielāku uzmanību nepieciešams pievērst ilgtspējai un ekoloģiskām vērtībām, meklējot veidus, kā paildzināt lietu mūžu, tāpēc patiesi augstu vērtēju Jūsu arhitektūras paustās idejas un nozīmīgo veikumu pilsētvides sakārtošanā!

Novēlu Jums stipru veselību, arvien jaunus radošus atklājumus un Jūsu tuvinieku atbalstu un mīlestību!

 

Patiesā cieņā,                           /paraksts/                                             Raimonds Vējonis

 

Rīgā 2016. gada 23. martā

Vairāk…

Galerija