Latviski / English

Zaigas Gailes birojs izdevis grāmatu “Kolekcionāra māja” par divu Ķīpsalas vēsturisko māju rekonstrukcijas un tās vienojošo jaunbūves projektu Balasta dambī 42/44.

 

440 lapaspuses biezo grāmatu veido piecas nodaļas, kas tika iecerētas un veidotas kā atsevišķas burtnīcas, bet beigās apvienotas un iesietas sarkana auduma vākos. Pirmajā burtnīcā “Vēsture” iekļauts Ķīpsalas vēstures apraksts, to papildina senās Rīgas un Ķīpsalas kartes, Johana Kristofa Broces zīmējumi, vēsturiskas pastkartes un fotogrāfijas no LU Akadēmiskās bibliotēkas, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Arhitektūras muzeja. Burtnīcas otrajā daļā pētīta abu māju būvvēsture, oriģinālie plāni un sākotnējie apdares risinājumi, pieminēti māju arhitekti, pirmie īpašnieki un citētas simts gadus vecās mājas īres grāmatas.

Vairāk…

Galerija
Izdevējs: Zaigas Gailes birojs
Teksta autores: Zaiga Gaile, Liene Zemīte
Maketētājs: Ainars Gaidis
Redaktore: Liene Zemīte
Teksta korektore: Guna Kalniņa
Tulkotājs: Pēteris Cedriņš
Prepress: JK Morris Production AB
Tipogrāfija: Livonia Print SIA
Rīga, 2016